2011-09-27
Aktualności / Zabawa Klubu Dołężan w Chicago

W sobotę 24 września w Sali Związku Klubów Polskich w Chicago odbyła się zabawa Klubu Dołężan. Zabawa była bardzo udana, dopisali liczni goście, w tym goście honorowi: kandydat na posła do Sejmu RP Pan Sylwester Skóra wraz z ojcem, który przybył z Polski, a także Honorowy Prezes ZKP Pan Edward Mika wraz małżonką Ireną.

 

 

 

 

Do tańca przygrywała orkiestra "POLONEZ" pod dyrekcją Romana Mytnika. W orkiestrze gra nasz rodak z Dołęgi Pan Stanisław Pytlik. Uczestnicy zabawy byli zadowoleni wyrażając wdzięczność organizatorom na końcu zabawy.

 

 

 

Byliśmy usatysfakcjonowani, że mogliśmy ugościć wszystkich uczestników. Wyrażamy podziękowania wszystkim uczestnikom zabawy i dołączamy zdjęcia z imprezy.

Przewodniczący Zabawy
V-ce Prezes
Roman Janowski