2011-09-23
Aktualności / Sprzątanie Świata - Polska 2011

Hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata - Polska" brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je". W ten sposób Fundacja "Sprzątanie Świata - Polska" i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

Lasy to zielone płuca świata - nie tylko wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku węgla, ale także są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy korzeniowe ochraniają glebę i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze szkodliwych związków. Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz łagodzą klimat.
 
 
Znana jest również lecznicza funkcja lasów - mniejsza ilość bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze są doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem, w szczególności z drogami oddechowymi. Sam fakt przebywania w lesie poprawia nasz nastrój, samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej. Zróżnicowane (wiekowo i gatunkowo) lasy są najbogatszymi siedliskami pod względem ilości gatunków zwierząt i roślin. W porównaniu z lasami produkcyjnymi (o jednolitej strukturze) znacznie różnią się warunkami klimatycznymi i biologicznymi.
 
 
Pozostawione kępy starodrzewu to siedliska bytowania różnych gatunków ptaków, w szczególności tych, którym do schronienia niezbędna jest obecność dziuplastych drzew. Martwe drewno w lesie (butwiejące drzewa i powalone pnie) zwiększa zatrzymywanie wody, zwiększa ilość materii organicznej oraz pożytecznych mikroorganizmów i owadów, często pełniących role regulacyjne w leśnej biocenozie.
 
 
Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w runie leśnym (poprzez zachowanie odpowiednich warunków), jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych. Nie traktujmy lasów przedmiotowo - weźmy pod uwagę, że są to miejsca tętniące życiem. Zachowując czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie - dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary).
 
Lasy to życie - chrońmy je.
 
Z ta myślą dnia 16 września, jak co roku ruszyła akcja Sprzątania Świata w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Każda klasa od "0" do VI wyruszyła w trasę po naszej miejscowości w celu usunięcia z najbliższej okolicy śmieci przy drogach, wokół sklepów, poczty, na parkingach, placach zabaw i lasów. Nauczyciele przypominali o segregacji odpadów, więc śmieci wrzucano do odpowiednich worków. Wszyscy spisali się świetnie, razem zebraliśmy 20 worków śmieci.
 
Już 18-sty raz "Sprzątanie Świata" ma miejsce w Polsce!
 
Po raz kolejny wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym wzięli udział w akcji " Sprzątanie świata " Pod kierunkiem opiekuna komisji ekologicznej Parlamentu Szkolnego, Pani Haliny Mączka uczniowie porządkowali przydzielone im tereny Uścia Solnego. Poprzez udział w takim przedsięwzięciu dzieci uczą sie zachowania czystości, sortowania odpadków, które mogą stanowić surowce wtórne do ponownego wykorzystania.

SP Zaborów, SP Uście Solne