2011-08-30
Aktualności / Remont dróg w sołectwach Wola Przemykowska i Niedzieliska

Drogowcy wykonali kolejny etap remontów dróg gminnych, na które samorząd pozyskał środki finansowe z promes dotacyjnych MSWiA. Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została na odcinkach dróg w miejscowości Wola Przemykowska – Stadła, Wola Przemykowska - Zarzecze oraz Niedzieliska - Podmłynie, utwardzono pobocza i wykarczowano krzaki utrudniające widoczność kierowcom.

Wola Przemykowska - Zarzecze 

Droga gminna Wola Przemykowska - Stadła

Droga gminna Niedzieliska - Podmłynie

UG Szczurowa