2011-08-22
Aktualności / Remont drogi gminnej Strzelce Małe - Barczków

Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez samorząd z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończono prace związane z remontowanym odcinkiem drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania w Strzelcach Małych w kierunku Barczkowa. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy warstwą z kruszywa łamanego oraz pogłębienie rowów.


Na zdjęciach: remontowany odcinek drogi gminnej Strzelce Małe - Barczków

UG Szczurowa