2011-08-19
Aktualności / Na pielgrzymkowym szlaku

Około 8 tysięcy wiernych - uczestników XXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wyruszyło w środę, 17 sierpnia na szlak wiodący na Jasną Górę. Tradycyjnie grupy pątników przechodzące przez naszą gminę zatrzymały się przy kościele w Górce, przy Domu Ludowym w Zaborowie i na płycie rynku w Uściu Solnym, gdzie zostali ugoszczeni przez parafian poczęstunkiem.

Górka

Uście Solne

Historia Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę rozpoczęła się latem 1978 roku. W sierpniu tego roku z Rzeszowa wyruszyła piesza pielgrzymka, której szlak, a konkretnie drugi nocleg wypadał w parafii Łączki Brzeskie k. Mielca. Tutaj rzeszowskich pielgrzymów witał proboszcz, ks. Tadeusz Wiater i tu narodziła się idea organizacji naszej diecezjalnej pielgrzymki.

Kilka miesięcy później, 16 października kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski został wybrany papieżem. Rodacy odpowiedzieli na apel Ojca Świętego o modlitwę i udzielenie Mu wsparcia w pełnionej przez niego posłudze. Dodatkowo obchody 600-lecia obecności Obrazu Jasnogórskiego w sierpniu 1982 roku sprawiły, że ruch pielgrzymkowy w Polsce przybrał niespotykane rozmiary. Już wtedy wielu naszych diecezjan uczestniczyło w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę z innych miast kraju. Na Jasną Górę szli z Warszawy, Krakowa, Radomia.

Ojciec Święty w Liście z okazji Jubileuszu 600-lecia Obrazu pisał do rodaków: "Pragniemy w tym Roku Pańskim 1982 na nowo wezwać Bogarodzicę - pragniemy Ją na nowo zaprosić, aby była szczególnie obecna w tym wszystkim, przez co kształtuje się nasza współczesność i nasza przyszłość...". Słowa papieża nie pozostawiały żadnych wątpliwości w czasie "Solidarności", w okresie rodzenia się wolnej Polski.

W 1980 roku ksiądz Tadeusz Wiater wraz z grupą parafian dołączył do wspomnianej pielgrzymki rzeszowskiej, przemierzając jej szlak. Idea organizacji pielgrzymki diecezjalnej była coraz bliższa. Dwa lata później, 4 sierpnia 1982 roku, staraniem ks. Tadeusza, wyruszyła z Rzeszowa pierwsza grupa tarnowskich pielgrzymów. Za patrona obrano św. Stanisława ze Szczepanowa, zaś grupę prowadzili: ks. Stanisław Urbański i ks. Jan Kudłacz.

Dwa dni potem, 6 sierpnia z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie wyruszyła druga grupa pod wezwaniem bł. Szymona z Lipnicy, prowadzona przez ks. Stanisława Ruchałę. 7 sierpnia w Szczucinie dołączyła o­na do pielgrzymki rzeszowskiej. Kapłani i pielgrzymi tych grup stworzyli zalążek Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Na prośbę ks. bpa Jerzego Ablewicza organizacją pielgrzymki zajął się ks. Tadeusz Wiater. Termin marszu ustalono tak, by nie kolidował z uroczystościami w diecezji na 17 - 25 sierpnia. Wytyczono trasę na owe 9 dni i wykonano olbrzymią pracę organizacyjną.

Trasę pielgrzymki wytyczyli: Ks. Tadeusz Wiater, ks. Czesław Konwent i ks. Stanisław Ruchała. Głównym kwatermistrzem został ks. Stanisław Pilch, zaś za zaopatrzenie odpowiedzialny był ks. Józef Kmak. Z księdzem Dyrektorem współpracowali także: Zbigniew Kras, odpowiedzialny za organizację ruchu oraz ks. Stanisław Kos, troszczący się o pielgrzymkową zakrystię.

Galeria zdjęć

UG Szczurowa