2011-08-16
Aktualności / Odbiory techniczne zmodernizowanych dróg gminnych

W ubiegłym tygodniu odbyły się w terenie z udziałem inspektora nadzoru, pracownika urzędu i wykonawcy, końcowe odbiory techniczne dróg wykonanych z udziałem pozyskanej przez Gminę promesy rządowej. W ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowane zostały drogi: Szczurowa - Brzezinki - Wola Przemykowska, Strzelce Małe - zlewnia mleka, Szczurowa - Zagumnie - Morgi, Popędzyna przez wieś, Rajsko - Rajsko Małe, Strzelce Małe - Dąbrówka Morska, Zaborów - Poselska, Zaborów - Pojawie - Pęciska, Rylowa - Wisowatki, Księże Kopacze - centrum, Uście Solne - Stare Uście.


Strzelce Małe


Popędzyna


Brzezinki


Księże Kopacze

W ramach odbudowy dróg wykonano ścinanie i wyrównanie poboczy, ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, podbudowę z kruszywa łamanego, oczyszczanie przepustów, wykonano nawierzchnię bitumiczną i utwardzono pobocza warstwą z kruszywa łamanego.

UG Szczurowa