2011-07-21
Aktualności / Nowy chodnik i droga wokół rynku w Uściu Solnym

Dzięki staraniom Gminy w centrum Uścia Solnego układany jest nowy chodnik wzdłuż drogi gminnej. Prace obejmują demontaż starych, zniszczonych betonowych płyt chodnikowych i krawężników, w miejsce których układane są nowe nawierzchnie z kostki brukowej, krawężniki i obrzeża. Po ich zakończeniu wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wokół rynku.