2011-07-05
Aktualności / Spotkanie przyjaciół szkoły w Strzelcach Wielkich

 

2 lipca 2011 r. w Dworku Myśliwskim , mieszczącym się w pięknym strzeleckim parku odbyło się niecodzienne spotkanie.  Wzięli w nim udział rodzice najbardziej zaangażowani w działalność na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich oraz grono pedagogiczne placówki. Gośćmi honorowymi byli: Wójt Gminy Szczurowa- Pan Marian Zalewski, przewodniczący Rady Gminy– Pan Kazimierz Tyrcha  i kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego UG- Pani Jolanta Serwa. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice byłych i obecnych uczniów, którzy  na różne sposoby wspomagali lub wspomagają szkołę.  Spotkanie  było okazją do podziękowania im za  udzielane wsparcie,  pracę społeczną dla dobra szkoły i środowiska lokalnego. Wyrazy wdzięczności wraz z pamiątkowymi dyplomami przekazali przybyłym Wójt Gminy Szczurowa- P. Marian Zalewski  i  dyrektor szkoły – Dorota Jaszczowska. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, na rozmowach, wspólnym śpiewie z akompaniamentem nauczyciela muzyki- Pana Michała Pastucha oraz tańcach w rytm popularnych melodii. Kulinarną stronę imprezy zabezpieczyły  panie– nauczycielki PSP w Strzelcach Wielkich, serwując pyszne dania z grilla i udowadniając, że  posiadają rozliczne talenty, nie tylko pedagogiczne. Współpraca z rodzicami to nieodzowny element pracy szkoły, bez którego trudno sobie wyobrazić jej prawidłowe funkcjonowanie. W naszej placówce  od wielu lat układa się ona wzorowo, co przynosi ogromne korzyści dla uczniów i całej społeczności. Jesteśmy wdzięczni wszystkim  rodzicom za ich życzliwość,  zainteresowanie sprawami szkoły i zrozumienie, że pomoc szkole to wsparcie udzielane również własnym dzieciom.

 

 

 

Tekst i zdjęcia Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie