2011-06-16
Aktualności / 27 Sejm Związku Klubów Polskich w Chicago

Uniwersalne wartości

Chicago (Inf. wł.) – Wielkości państwa nie zbuduje żaden geniusz lub partia polityczna, lecz świadomy swych praw i obowiązków naród, bo tylko on bez względu na miejsce zamieszkania ma poczucie dumy, godności i wartości wystawianych na rozmaite próby – cytując słowa Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej, rozpoczął swoje wystąpienie honorowy prezes Związku Klubów Polskich Edward Mika podczas bankietu, który z okazji XXVII Sejmu ZKP czwartego czerwca odbył się w siedzibie własnej Związku przy 5835 W. Diversey w Chicago.


Członkowie nowego zarządu ZKP po zaprzysiężeniu

Mówca do tych wskazanych przez Witosa wartości zaliczył patriotyzm, podkreślając, że to cecha ludzi, którzy potrafią coś dla społeczności i kraju zrobić, a nie tylko o tym mówić. Kolejną cechą jest tożsamość narodowa, która budowała się przez wieki na dramatyzmie polskiej historii. To właśnie w historii szukamy bohaterów i wzorców do naśladowania. Powiedział, że członkowie Związku są świadomi swojej tożsamości i potrafią ją pielęgnować upamiętniając ważne rocznice i kultywując polską tradycję nierozerwalnie złączoną z miejscem pochodzenia.


Wystąpienie honorowego prezesa Edwarda Miki

Podkreślił, że w ZKP nie jest ważne, skąd dany członek pochodzi, ale ważne jest to co sobą reprezentuje i czy potrafi działać w grupie dla dobra całej społeczności, a nie tylko dla zaspokojenia własnych ambicji, czy też interesów, bo krzykaczy i oportunistów, którzy na różne sposoby chcą szybko zaistnieć w grupie nie brakuje w żadnej organizacji. Takie postawy nie budują jednak siły całej organizacji, a służą jedynie promocji jednostki kosztem innych. W społecznym działaniu nadrzędną wartością powinno być budowanie przyszłości, a osiąganie satysfakcji z działania wypadkową tej pracy.

Honorowy prezes ZKP podkreślił, że obecnie organizacja ma spory mandat zaufania wśród społeczności polonijnej, czego najlepszym dowodem jest wskazanie ze strony ponad trzech tysięcy osób sympatii do tej organizacji przy zapisie do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Wskazując na obecność ludzi młodych w szeregach członkowskich zauważył, że jedynie postawa preferująca obowiązywanie odpowiedzialności z wszelkimi jej konsekwencjami może młodych ludzi przybliżyć do uczestnictwa w życiu organizacji i zapewnieniu jej przyszłości. Odnosząc się do oczekiwania zasady jednomyślności, jako czynnika integrującego i ułatwiającego skuteczność pracy w grupie, wskazał na czynnik gorącej dyskusji z zachowaniem konstruktywnej i rzeczowej krytyki jako umacniający w procesie kierowania nią.

– Cokolwiek się w ZKP w przyszłości zdarzy, to wszyscy razem musimy być silni, nie prezentując siłę buntowniczą, lecz siłę zwartą, siłę ludzi, którzy nie mogą popełniać kolejnych błędów i doprowadzać do bezpowrotnie straconych szans. Chrońmy naszą polską tradycję, bo w niej wyrastaliśmy – apelował prezes Mika. Odnosząc się do obecnej sytuacji na polskiej scenie politycznej stwierdził, że odpowiedzialna obecnie za kraj partia nie potrafi przyznać się do błędów i za nie przeprosić, a opozycja z kolei nie potrafi przebaczyć tylko walczy „ząb za ząb”. Taka sytuacja prowadzi do demoralizacji w narodzie i grozi głębokimi podziałami w społeczeństwie. Okazją do zweryfikowania takich postaw będą wybory, w których naród powinien podjąć odpowiednie decyzje.

– My w ZKP wybory mamy już poza nami. Działając próbujmy szukać równowagi między tradycją, historią, a sprawami bieżącymi oraz pamiętajmy o tym, że historię i tradycję należy pielęgnować i upamiętniać, ale nie można nią tylko i wyłącznie żyć – podkreślił na zakończenie swego wystąpienia honorowy prezes Edward Mika, który jako prowadzący obrady XXVII Sejmu złożył podziękowania kierującemu przedsejmowym Komitetem Wykonawczym Janowi Batorowi podziękowania za całość wykonanej wraz z koleżankami i kolegami pracy, a nowo wybranemu zarządowi, z prezesem Tadeuszem Czajkowskim, życzył wyrozumiałości we wzajemnych relacjach, wspólnego realizowania związkowych pomysłów oraz zgodnego kontynuowania pięknej i szlachetnej, chociaż bardzo często niewdzięcznej działalności społecznej przepełnionej wrażliwością i wyobraĽnią oraz miłością do stron ojczystych, Polonii oraz Małej Ojczyzny, jaką jest Związek Klubów Polskich w Ameryce Północnej.

Bankiet z udziałem ponad 200 osób był ukoronowaniem piątkowych obrad XXVII Sejmu w ponad osiemdziesięcioletniej historii istnienia organizacji, znanej kiedyś pod szyldem Związku Klubów Małopolskich. Założona 22 maja 1929 roku organizacja skupiała w początkowej fazie istnienia dwanaście organizacji członkowskich i pracowała z prezesem Marcinem Koziarzem na czele. W ciągu ponad ośmiu dekad istnienia Związku jego pracami kierowało osiemnastu prezesów. W związku z powstawaniem kolejnych organizacji, zrzeszających ludzi z różnych regionów Polski, na XVI Sejmie podjęto decyzję o zmianie nazwy na tę, pod którą obecnie działa – Związek Klubów Polskich. W latach dziewięćdziesiątych przy ZKP powstał Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego, którego ukoronowaniem działalności było odsłonięcie w roku ubiegłym pięknego monumentu na cmentarzu św. Wojciecha w Niles. Od 1992 roku ZKP przejął patronat nad obchodami kolejnych rocznic Konstytucji 3 Maja. Od tej pory prezes ZKP jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów, skupiającego przedstawicieli innych organizacji polonijnych. 

Punktem kulminacyjnym sobotniego bankietu było zaprzysiężenie członków nowego zarządu ZKP. Zanim jednak działacze mieli okazję złożyć słowa przysięgi, prowadzący bankiet wiceprezesi: Teresa Buckner i Stanisław Zima powitali przybyłych na uroczystość gości. W tym gronie byli obecni: zastępca konsula generalnego Robert Rusiecki, prezeska Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mary Anselmo ze współpracownikami, wiceprezes Związku Polek Sharon Zago, skarbnik Związku Narodowego Polskiego Marian Grabowski, wiceprezes na stany Środkowego Zachodu USA Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Zbigniew Rogowski, królowa tegorocznej Parady 3 Maja Natalia Ladzińska oraz liczne grono prezesów i reprezentantów organizacji członkowskich.

Po powitaniu i wprowadzeniu na salę pocztów sztandarowych zgromadzeni wysłuchali hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych w wykonaniu dyrektora artystycznego Chóru im. Fryderyka Chopina Eugeniusza Ballarina oraz mieli okazję oklaskiwać jego czterech wnuków, którzy byli bohaterami krótkiego koncertu skrzypcowo-pianistycznego.

Po zaprzysiężeniu nowych władz bożego błogosławieństwa udzielił wybranym oraz zgromadzonym kapelan ZKP, ks. Ryszard Miłek, który odmówił również modlitwę przed posiłkiem i zaprosił wszystkich do zjedzenia smacznej kolacji serwowanej przez delikatesy „Kasia’s Deli”. W trakcie posiłku odbyła się druga odsłona części artystycznej, w której wystąpił zespół pieśni i tańca „Polonia”, celebrujący w najbliższą niedzielę jubileusz ćwierćwiecza istnienia. 

Z okazji sejmowych obrad wydany został okolicznościowy pamiętnik, nad którego przygotowaniem czuwał zespół kierowany przez wiceprezesa Ludwika Kapłona. W księdze znalazły się liczne życzenia i gratulacje. Między innymi od: kapelana ks. Ryszarda Miłka, konsula generalnego RP Zygmunta Matyni, gubernatora Illinois Pata Quinna, ustępującego burmistrza Richarda Daley i jego następcy Rahma Emanuela, przewodniczącej Sądu Okręgowego Dorothy Brown, kongresmana Mike Quigley, radnego Ariela Reboyrasa i innych.

Ostatnim punktem wieczoru była zabawa taneczna przy dĽwiękach zespołu „Casablanca”. Klamrą spinającą trzydniowe obrady sejmowe było nabożeństwo w intencji zmarłych i żyjących członków organizacji oraz dalszego działania na rzecz społeczności polonijnej odprawione w niedzielę o godzinie 12:30 po południu w Bazylice św. Jacka. Nabożeństwu przewodniczył kapelan ks. Ryszard Miłek.

Tekst i zdjęcia: AB/NEWSRP