2011-06-15
Aktualności / Modernizacje dróg w Strzelcach Małych i Szczurowej-Brzezinkach

W Strzelcach Małych i Brzezinkach w ramach odbudowy zniszczonych nawierzchni drogowych prowadzone są roboty ziemne i wymiana uszkodzonej podbudowy, która zostanie wzmocniona, a na niej położona nowa nakładka bitumiczna i utwardzone pobocza. Na wykonanie prac drogowych Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Strzelce Małe

Szczurowa - Brzezinki