2011-06-10
Aktualności / IX Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych - Strzelce Wielkie 2011

7 czerwca 2011 roku w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich już po raz dziewiąty odbył się Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową  w Strzelcach Wielkich we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem przeglądu była popularyzacja dorobku artystycznego szkół, ukazywania kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu, promowanie życia bez nałogów, używek, agresji, w świecie uniwersalnych wartości. Tegorocznemu przeglądowi przyświecało hasło: „Kto w teatrze talent rozwija, ten nałogi omija!”

Gośćmi honorowymi przeglądu byli: Wójt Gminy Szczurowa - Pan Marian Zalewski, radny ze Strzelec Wielkich – Pan Jan Złocki i Pani Sołtys Zofia Solak.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział siedem szkół. Popisy młodych aktorów oceniało jury w składzie: Anna Gofron – nauczyciel PSP w Strzelcach Wielkich, Sylwia Gadowska – bibliotekarz z Uścia Solnego oraz Teresa Klamka - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej. Ocenie podlegał dobór repertuaru, bogactwo scenografii, gra aktorska i ogólne wrażenie artystyczne. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż każda z prezentowanych inscenizacji miała swoje  walory i trudno było ją porównać z innymi, a wszystkie przedstawienia były równie gorąco oklaskiwane przez zgromadzoną publiczność. Po burzliwych obradach zespół oceniający ogłosił werdykt:

I kategoria - najmłodsi:

I miejsce – dla uczniów zerówki z Zaborowa

II kategoria – szkoły filialne

I miejsce  - Szkoła Filialna w Wrzępi

II miejsce – szkoła Filialna w Rudach Rysiu

III kategoria – klasy II- III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczurowej

IV kategoria – klasy IV – VI

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci książek lub przyborów szkolnych, ufundowane  przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SP Strzelce Wielkie, zdj. UG Szczurowa