2011-05-09
Aktualności / Wybory do organów sołectw zakończone - Sołtysi wybrani

Zakończyły się zebrania wiejskie, na których odbywały się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na okres kadencji 2011-2015.

W ośmiu sołectwach zostali wybrani nowi Sołtysi:

 1. Dąbrówka  Morska - Łucja Górak
 2. Kwików - Józef Wolsza
 3. Niedzieliska - Kazimierz Wróbel
 4. Pojawie - Władysław Mądrzyk
 5. Rajsko - Jacek Jarecki
 6. Rudy Rysie - Władysława Wierdanek
 7. Strzelce Wielkie - Zofia Solak
 8. Uście Solne - Piotr Syrek

W jedenastu sołectwach ponownie na Sołtysów wybrani zostali:

 1. Barczków - Stanisław Żelazny
 2. Dołęga - Stanisław Badzioch
 3. Górka - Tadeusz Krzeczowski
 4. Popędzyna - Czesław Jesionka
 5. Rylowa - Tadeusz Habura
 6.  Rząchowa - Bogdan Czachór
 7. Strzelce Małe - Jan Kapusta
 8. Szczurowa - Stanisław Wądołowski
 9. Wola Przemykowska - Tyrcha Kazimierz
 10. Wrzępia - Andrzej Fiołek
 11. Zaborów - Franciszek Babło

W Sołectwach Księże Kopacze i Kopacze Wielkie zwołane zebrania nie odbyły się w związku z brakiem frekwencji. Do czasu zwołania ponownych zebrań wyborczych funkcję Sołtysa będą pełnili dotychczasowi Sołtysi tj.: Księże Kopacze - Wiesław Noga, Kopacze Wielkie - Alfred Siudut.