2004-08-25
Aktualności / Uroczystosci w Górce.

Dożynki
i uroczyste oddanie
zmodernizowanej remizy OSP
w Górce.

W dniu 22 sierpnia 2004 roku odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanej remizy OSP w miejscowości Górka Gmina Szczurowa. Modernizacja remizy  została przeprowadzona przy  dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej.

W uroczystościach udział wzięli: zaproszeni goście, władze samorządowe, 16 jednostek OSP z gminy Szczurowa oraz jednostki OSP z gminy Koszyce. Poświęcenia remizy dokonał proboszcz  Parafii Szczurowa Jan Orlof.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom.

  1. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:Majka Stanisław, Krzeczowski Tadeusz, Szlachta Józef, Majka Stefan, Antosz Józef.
  2. Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa: Wąsik Edward, Mucha Władysław,  Antosz Tadeusz.
  3. Brązowy Medal za zasługi  dla pożarnictwa: Majka Jacek,  Piórek Andrzej, Głąb Ryszard, Caban Tadeusz, Piórek Władysław, Dobosz Józef, Babicz Bogdan, Mikuś Piotr.

Natomiast odznakę „Wzorowego strażaka”  otrzymali:

  • Agnieszka Mikuś, Ewa Głąb, Anna Dobosz, Piotr Dobosz, Wojciech Wąsik, Łukasz Prus, Piotr Majka, Piotr Szlachta, Rafał Szlachta, Grzegorz  Majka, Krystian PowroĽnik, Grzegorz Białkowski
  • Listy gratulacyjne otrzymali: Józef Badowski, Ryszard Wąsik, Franciszek Babicz, Józef  Majka, Tadeusz Majka, Władysław Szlachta.

Okolicznościowe gratulacje dla OSP przekazali:

  • Senator RP Mieczysław Mietła,
  • Poseł na Sejm –Wiesław Woda,
  • Komendant Małopolski Państwowej Straży Pożarnej –kpt Bogusław Kogut,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Dariusz Pęcak,
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku  Marian Zalewski.

Po części poświęcenia i oddania  budynku remizy OSP odbyły się Dożynki Gminne.  Starostowie dożynek P. Kazimiera Płonka i Zdzisław Cholewa rozpoczynając korowód dożynkowy przywitali Wójta Gminy Szczurowa tradycyjnym wiejskim chlebem - który należy dzielić sprawiedliwie, ażeby go nigdy na Ziemi Szczurowskiej nikomu nie zabrakło.

Wieńce dożynkowe  przygotowały następujące Sołectwa: Górka, Uście Solne, Pojawie, Szczurowa, Kwików, Wola Przemykowska oraz Dołęga. Każde Sołectwo przekazując  wieniec  prezentowało  przygotowany przez siebie program artystyczny.

          Uroczystość uświetnił  występ zespołu wokalno- instrumentalnego z MOK Brzesko, pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna do białego rana.

Zapraszamy do galerii zdięć!

UG Szczurowa, 25.VIII.2004 r.