2011-02-23
Aktualności / Zebranie sprawozdawczo-wyborcze i nowy zarząd w OSP Dołęga

Dnia 19 lutego 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dołęga. Z ramienia Zarządu Gminnego ZOSP w zebraniu uczestniczył wiceprezes, druh Franciszek Babło. W wyniku wyborów niezmieniony został Zarząd poprzedniej kadencji. Dodatkowo wybrano na członka Zarządu druha Józefa Pajdzika, przyjętego w tym dniu do OSP Dołęga.

 

Aktualny skład Zarządu:

Prezes - Czarnik Zdzisław

Naczelnik - Wałach Jerzy

Z-ca naczelnika - Mika Czesław

Wice prezes - Dziąćko Marian

Skarbnik - Stąsiek Tadeusz

Sekretarz - Polak Zdzisław

Gospodarz - Czarnik Janusz

Członek Zarządu - Pajdzik Józef

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Mądrzyk Roman

Członek - Zygiel Edward

Członek - Wesołowski Józef

Szeregi OSP Dołęga zasilili w/w Józef Pajdzik, Oskar Zych oraz Rafał Wałaszek, zaś ślubowanie z nowo wcielonymi złożyli także Czarnik Szymon i Mateusz Szafraniec, którzy zostali przyjęci do straży w roku ubiegłym.

informacja i zdjęcia: OSP Dołęga