2010-10-21
Aktualności / Nowe centrum w Barczkowie

W Barczkowie dobiegły końca prace przy odnowie i zagospodarowaniu placu wokół budynku Domu Ludowego. Plac utwardzony został kostką brukową, zamontowane zostały również elementy małej architektury tj. drewniana altana, stylowa studnia, tablice ogłoszeń, ławki i kosze na śmieci, stojak na rowery oraz nasadzona została zieleń ozdobna. Dodatkowo wydzielony został plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownicę, huśtawki oraz zjeżdżalnie.

Zadanie o którego realizację skutecznie ubiegała się Gmina zostało dofinansowane w 70% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  

U.G.Szczurowa