2010-07-14
Aktualności / Centrum w Strzelcach Wielkich

W Strzelcach Wielkich zakończyły się prace przy odnowie i zagospodarowaniu placu przed budynkiem remizy w centrum wsi. Plac utwardzony został kostką brukową i dodatkowo zyskał miejsca postojowe oraz małą architekturę tj. stylową studnię, ławki i kosze na śmieci, stojak na rowery, oświetlenie, kule odgradzające plac od jezdni oraz zieleń ozdobną.

 

PowódĽ wprawdzie opóĽniła prace, ale jeszcze w tym roku zakończy się odnowa pozostałych centrów Rudy Rysia, gdzie w ramach projektu wykonywane jest zagospodarowanie placu przed obiektem szkolnym wraz z ociepleniem, nową elewacją z remontem dachu na budynku szkoły podstawowej, następnie w Woli Przemykowskiej i Strzelcach Małych, gdzie roboty budowlane przerwała powódĽ oraz we Wrzępi.

Projekt dla centrów pięciu miejscowości dofinansował w 70 proc. Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Koszt całości inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

14.07.2010 r., UG Szczurowa