2010-06-30
Aktualności / SP Strzelce Wielkie i filia Wrzępia

Wręczenie nagrody „Tadeuszek”

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich po raz trzeci wręczono ‑ Tadeuszka, nagrodę dla osób, którym na sercu leży dobro szkoły i jej uczniów, które pracują społecznie, bezinteresownie poświęcając swój czas i energię. Laureatką tegorocznej nagrody została Pani Renata Wilk.

Od sześciu lat aktywnie pracowała w Radzie Rodziców, pełniąc funkcję skarbnika. Była częstym gościem w szkole, współpracowała z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Pomagała radą i konkretnymi działaniami. Angażowała się w każde przedsięwzięcie realizowane przez Radę Rodziców, dając wspaniały przykład bezinteresowności. Jej postawa była wzorem do naśladowania dla innych. W poprzednich latach ‑ Tadeuszek trafił w równie godne ręce. Otrzymały go Panie: Krystyna Wąs i Beata Struzik. Obydwie w swoim czasie stały na czele Rady Rodziców i zrobiły wiele dobrego na rzecz szkoły. Placówka w Strzelcach Wielkich zawsze może liczyć na rodziców swoich uczniów. Współpraca z Radą Rodziców od lat układa się bardzo dobrze. Rodzice rozumieją potrzebę bliskiego kontaktu ze szkołą, wspierania poczynań nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni wszelką pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają z dofinansowania i wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. - siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. - dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. - trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. - trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa. Rodzice dbają też o poprawę bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają się prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i ‑ wyrachowanym świecie nie jest ona popularna. Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich serdecznie dziękują rodzicom za ich postawę i wszelką okazywaną pomoc.

Wycieczka po Pogórzu Karpackim

Uczniowie PSP im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich należący do Klubu Młodych Wędrowców poznali piękno Pogórza Karpackiego podczas dwudniowej wycieczki zorganizowanej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziwiali między innymi rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach, Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach, Pustelnię św. Jana w Dukli oraz Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku – najpiękniejszego muzeum na wolnym powietrzu w Europie.

Dzień Ojca i Matki we Wrzępi

Tradycją Szkoły Filialnej we Wrzępi stały się spotkania uczniów ze swoimi rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca. W tym  roku zaprosiły Rodziców na obchody tych wyjątkowych dni w ostatnich dniach nauki szkolnej.

Wiersze, piosenki oraz przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów uświetniły to rodzinne spotkanie. Dzieci w dowód wdzięczności za dar życia i wychowania wręczyły bukiety  kwiatów, moc całusów i uścisków. Przy słodkim poczęstunku był czas na rozmową i nieco inne niż zwykle spędzenie czasu.

Więcej na stronie: www.pspstrzelcewielkie.pl

02.07.2010 r., SP Strzelce Wielkie