2010-06-30
Aktualności / Niedzieliska z pomocą dla Woli Przemykowskiej

W akcji charytatywnej „Niedzieliska dla Woli Przemykowskiej" zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca przez Dyrekcję PSP w Niedzieliskach wraz z Gronem Pedagogicznym  i Radą Rodziców wzięła liczny udział społeczność lokalna.

Do mieszkańców zalanej Woli Przemykowskiej trafiły najbardziej potrzebne artykuły w postaci: środków czystości, środków dezynfekcyjnych, żywności o przedłużonej trwałości oraz mioteł i worków na śmieci.

W dniu 9 czerwca 2010 roku delegacja złożona z dyr. szkoły Pani Katarzyny Mach, nauczycielki Pani Magdaleny Jędryka, przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Barbary Wróbel oraz przedstawicieli Samorządu Szkolnego; Eweliny Szlachta, Weroniki Czachor i Beaty Wróbel - zebrane dary przewiozła do Woli Przemykowskiej i przekazała na ręce dyrektorki miejscowej szkoły Pani Iwony Kalisz-Drewko.

Więcej na www.pspniedzieliska.szkolnastrona.pl

15.06.2010 r., SP Niedzieliska