2004-06-21
Aktualności / Obwieszczenie

OGŁOSZENIE

 URZĄD  GMINY W SZCZUROWEJ INFORMUJE,
IŻ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  USYTUOWANEJ  NA DZIAŁCE  NR  945  w SZCZUROWEJ
ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.
KWOTA UZYSKANA W PRZETARGU
46.680,00 zł
/czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 00/100/.

Szczurowa- 2004-06-14

 

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ INFORMUJE,
I
Ż PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: ZESPÓŁ  DWORSKO-PARKOWY W GÓRCE ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.
KWOTA UZYSKANA W PRZETARGU
350.000,00 zł
/trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100/

Szczurowa- 2004-06-14

UG Szczurowa