2004-06-21
Aktualności / sukcesy sportowe

Nagroda od prezydenta w dziewiątej edycji turnieju

W sporcie – drugie miejsce w kraju

Podsumowano organizowany corocznie Ogólnopolski Sportowy Turniej Miast i Gmin, mający na celu umożliwienie aktywnego uczestnictwa  w różnych formach rekreacji jak największej liczbie mieszkańców.

W skład komisji oceniającej działalność samorządów za r. 2003 wchodzili przedstawiciele Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Fundacji „Sport dla wszystkich” i Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Dziewiąta edycja turnieju okazała się szczęśliwa dla naszej gminy. Biorąc pod uwagę liczbę sportowców w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców oraz wysokość nakładów na sport, Szczurowa, w grupie miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców, zajęła drugie miejsce w Polsce i pierwsze w województwie małopolskim. Z naszego rejonu dobrze wypadła także gmina Dębno – czwarte miejsce w Polsce.

Nagrodę dla gminy od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrał w Belwederze wójt Marian Zalewski.

21 czerwca 2004r. UG Szczurowa