2004-06-16
Aktualności / III Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych

III  Gminny
Przegląd Teatrów Szkolnych

Konkurs odbył się 15 czerwca 2004 r. w  sali Domu Ludowego w Strzelcach Wielkich. Został zorganizowany już po raz trzeci.  Jego pomysłodawcą  jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich- Dorota Jaszczowska. Organizatorami przeglądu jak co roku  byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich. 

Celem imprezy było podsumowanie dorobku artystycznego szkół, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci, przyzwyczajanie do pożytecznego spędzania czasu, a także wskazywanie na kulturę jako formę zapobiegania uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków.  

Do tegorocznego przeglądu zgłosiło się siedem zespołów teatralnych:

  • ze Szkoły Podstawowej  w Szczurowej pod opieką Pani Marii Knap,
  • ze Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kuta,
  • ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich – opiekun: Pani Doroty Walas,
  • ze Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach – opiekun: Pani Ewy Zdunek,
  • ze Szkoły Filialnej we Wrzępi – pod opieką Pani Małgorzaty Klich i Pani Danuty Laska,
  • ze Szkoły Filialnej w Rudach- Rysiu – pod opieką Pani Małgorzaty Strąg i Pani Marii Bodurka,
  • ze Szkoły Filialnej w Strzelcach Małych pod opieką Pani Iwony Czesak i Pani Krystyny Turaczy.

W tym roku zespoły prezentowały inscenizacje bajek polskich poetów. Zgromadzona w Domu Ludowym widownia mogła obejrzeć: „Szelmostwa Lisa Witalisa” , „Pchłę Szachrajkę” „Rzepkę”, „Żurawia i czaplę”, „Żabę”, „Grzyby”, „Kwokę”  Jana Brzechwy , „Przyjaciół” A. Mickiewicza i I. Krasickiego. 
Wszystkie przedstawienia były gorąco oklaskiwane przez publiczność. Odznaczały się   bardzo bogatą scenografią, pięknymi, kolorowymi kostiumami, mnóstwem  rekwizytów, wspaniałą oprawą muzyczną.  Aktorzy znakomicie wcielili się w swoje role. Wszyscy zasłużyli na ogromne brawa. Szczególnym talentem  popisały się:  odtwórczyni postaci Lisa Witalisa – Jadzia Młynarczyk ze Wrzępi i Ania Kyszytofek – Pchła Szachrajka ze Strzelec Wielkich. 

Komisja złożona z opiekunów grup teatralnych przyznała trzy pierwsze miejsca i cztery drugie lokaty, podkreślając przy tym wyrównany poziom prezentacji.

Na pierwszym miejscu znalazły się:

  • Szkoła Filialna we Wrzępi, Szkoła Filialna w Rudach – Rysiu, Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

Drugie miejsce zajęły:

  • Szkoła Podstawowa w Szczurowej, Szkoła Filialna w Strzelcach Małych, Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

   Wszystkie szkoły otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa  Pana Mariana Zalewskiego. Przegląd po raz kolejny udowodnił, że w naszej gminie nie brakuje utalentowanych dzieci, które lubią się bawić w teatr. Warto pielęgnować te ich  uzdolnienia i zainteresowania, stwarzać im możliwości rozwoju, choćby po to, by  ustrzec je przed zgubnymi skutkami papierosów, alkoholu czy narkotyków, po które sięga się najczęściej z nudów, apatii, zniechęcenia.

UG Szczurowa, 16.06.2004 r.