2010-04-26
Aktualności / Odnowa centrum wsi Strzelce Wielkie

Plac utwardzony kostką brukową z dojściami i alejkami, miejsca postojowe, plac zabaw dla dzieci, ozdobna studnia, ławki i inne elementy małej architektury wraz z dodatkowym oświetleniem już wkrótce pojawią się przed remizą na nowo tworzonym centrum wsi Strzelce Wielkie.

Rozpoczęte na początku kwietnia prace przy odnowie i zagospodarowaniu centrum idą pełną parą. Realizacja zadania możliwa jest dzięki unijnej dotacji.

Dobrze przygotowany przez gminę wniosek na odnowę pięciu centrów wsi: Strzelec Wielkich, Woli Przemykowskiej, Wrzepi, Strzelec Małych i Rudy Rysia zyskał uznanie w oczach ekspertów i otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 70 procent. Resztę zgodnie z zasadami programu dołoży gmina ze środków własnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

26.04.2010 r., UG Szczurowa