2004-06-02
Aktualności / Krakowski Wianek

KRAKOWSKI WIANEK

W dniu  30 maja br. w Parku w Szczurowej, odbył się XXIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK. Organizatorami Przeglądu byli: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szczurowej. i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

Komisja Artystyczna pod przewodnictwem Pani Aleksandry  BOGUCKIEJ – etnomuzykologa z Krakowa po obejrzeniu i ocenie 11  zespołów folklorystycznych, 5 kapel ludowych i 5 grup śpiewaczych postanowiła przyznać :

w kategorii

zespołów PrezentujĄcych formy AUTENTYCZNE:

I miejscenagrodę rzeczową  KRAKOWSKI WIANEK ufundowany przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka w Krakowie wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Gminnemu Zespołowi Regionalnemu BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich, gm. Radłów, pow. tarnowski, który wystąpił z programem: Wyskubek biskupicki,

dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi  w wysokości po 250 zł każda ufundowanymi przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie: 

 • Zespołowi Regionalnemu NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Górnej, gm. Dąbrowa Tarnowska, pow. dąbrowski, który wystapił z programem: Powiślańskie zaliconki,
 • Zespołowi Regionalnemu KRÓLEWIANIE z Królówki, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, który wystąpił z programem: Jak Cie bedą cepić

dwa równorzędne wyróżnienia:

 • Zespołowi Regionalnemu POJAWIANIE z Pojawia, gm. Szczurowa, pow. brzeski, który wystąpił z programem: Wesele zaborowskie,
 • Zespołowi Regionalnemu RZEPIOKI z Rzepiennika Suchego, gm. Rzepiennik Strzyzewski, pow. tarnowski, który wystąpił z programem: Hej przez tą naszą wioskę

 w kategorii

zespołów prezentujących FORMY OPRACOWANE ARTYSTYCZNIE :

dwa równorzędne I miejsce – nagrody rzeczowe KRAKOWSKIE WIANKI ufundowane przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka w Krakowie wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 500 zł każda, których fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy
w Krakowie:

 • Zespołowi Pieśni i Tańca JADOWNICZANIE z Jadownik, gm. Brzesko, pow. brzeski, który wystąpił z programem: Suita zaborowska,

 • Zespołowi Pieśni i Tańca ŁONIOWIACY z Łoniowej, gm. Dębno, pow. brzeski, który wystąpił z programem: Tańce regionu rzeszowskiego

II miejsce wraz z nagrodą pieniężna w wysokości 400 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Zespołowi Pieśni i Tańca PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej, gm. Brzesko, pow. brzeski, który wystąpił z programem: Lajkonik

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 250 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Zespołowi Regionalnemu MIETNIOWIACY z Wieliczki, gm. Wieliczka, pow. wielicki, który wystapił z programem: Tańce i przyśpiewki regionu krakowskiego

dwa równorzędne  wyróżnienia:

 • Zespołowi Pieśni i Tańca ECHO DOLINY z Biadolin, gm. Wojnicz, pow. tarnowski, który wystąpił z programem: Hej przez tą naszą wioskę,
 • Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca ELEGIA z Rudnika, gm. Sułkowice, pow. myślenicki, który wystąpił z programem: Przyśpiewki i tańce Krakowiaków Wschodnich

w kategorii
 kapel ludowych PREZENTUJĄCYCH FORMY AUTENTYCZNE:

II miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Młodzieżowej Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury w Dębnie, która  wystąpiła z programem: Krakowiak, Polka, Sztajer, Krakowiak

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 150 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Kapeli Ludowej W KU¬NI U KOWALA z Kowalowej, gm. Ryglice, pow. tarnowski, która wystąpiła z programem: Krakowiak, Oberek, Polka, Walczyk

w kategorii

INSTRUMENTALISTÓW

I miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

 • Józef RÓŻYŃSKI z Bochni    
 w kategorii

KAPEL LUDOWYCH PREZENTUJĄCYCH FORMY OPRACOWANE ARTYSTYCZNIE:

dwa równorzędne I miejsca – nagrody rzeczowe KRAKOWSKIE WIANKI, których fundatorem jest Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka w Krakowie wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł każda, ufundowanymi przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury w Dębnie, pow. brzeski,
 • Kapeli Ludowej BOCHNIANIE z Bochni, pow. bocheński

II miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł, której fundatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie:

 • Kapeli Ludowej PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej, gm. Brzesko, pow. brzeski

 w kategorii

grup śpiewaczych:

trzy równorzędne I miejsce – wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł każda, której fundatorem jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej:

 • Grupie Śpiewaczej WOLANKI  przy KGW w Woli Radłowskiej, gm. Radłów, pow. tarnowski, która wystapiła z programem: Ballady - grupa Śpiewacza WOLANKI otrzymuje również nagrodę rzeczową KRAKOWSKI WIANEK, której fundatorem jest Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka w Krakowie, 
 • Grupie Śpiewaczej SIEDLECANKI z Siedlca, gm. Bochnia, pow. bocheński, która wystąpiła z programem: Pieśni regionu Nadrabia,
 • Grupie Śpiewaczej SIEMIECHOWIANKI z Siemiechowa, gm. Gromnik, pow. tarnowski, które wystąpiły z programem: Wiązanka pieśni

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł, której fundatorem jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej:

 • Grupie Śpiewaczej W KU¬NI U KOWALA z Kowalowej, gm. Ryglice, pow. tarnowski, która wystapiła z programem: Wiązanka pieśni

wyróżnienie 

 • Grupie Śpiewaczej Klubu Seniora w Radłowie, gm. Radłów, pow. tarnowski, która wystąpiła z programem: Pieśni

Po zakończeniu części konkursowej gościnnie wystąpił Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej, pow. nowosądecki.

Fundatorem nagród rzeczowych i pieniężnych jest:
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,
Urząd Gminy w Szczurowej,
Fundacja im. A. Urbańczyka

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć!

2 czerwca 2004r. UG Szczurowa