2004-06-02
Aktualności / Święto Bociana

„Świeto Bociana” 
w Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w  Zaborowie
31 maja 2004r.

„Święto Bociana” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zorganizowane zostało po raz drugi, szkoła nasza czynnie bierze udział w akcji liczenia bocianów.

Od roku 1997 ściśle współpracujemy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody  „pro Natura” we Wrocławiu. Co roku bierzemy udział w akcji liczenia bocianów, sporządzamy raporty, które przesyłamy do Wrocławia, uczestniczymy w projekcie ochrony terenów podmokłych, które są naturalnymi siedliskami tych ptaków. Potwierdzeniem tych działań są liczne podziękowania na ręce Dyrekcji szkoły, uczniów należących do Kółka Przyrodniczo – Ekologicznego i nauczycieli, którzy prowadzą te zajęcia tj. mgr Bogumiły Szydłowskiej i mgr inż. Mieczysława Chabury.

Celem naszej akcji jest:

  • uaktywnienie młodych ludzi poprzez obserwację przyrody i podejmowanie działań dla jej ochrony,
  • zbieranie informacji o stanie populacji bociana białego w Polsce,
  • poszerzenie wiedzy uczniów poprzez zdobywanie konkretnych wiadomości,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody.

Na świecie żyje ponad  160 tysięcy par bocianów białych, z czego ponad 40 tysięcy zakłada gniazda w naszym kraju. Polskę można więc nazwać królestwem bocianów. To, że w Polsce gniazduje 1/4  światowej populacji tego gatunku świadczy o tym, że  czują się tu dobrze, a i stan środowiska naturalnego nie jest najgorszy. W krajach Europy Zachodniej istnieje zagrożenie dla liczebności bocianów np. w Danii istnieje tylko 6 par bocianów w Niemczech 4063 pary, we Francji 315 par, w Szwecji 11 a we Włoszech 29 par.

Bocian stanowi swego rodzaju wskaĽnik jakości środowiska, występuje tam, gdzie przyroda nie została drastycznie przekształcona i zniszczona.

Mając na uwadze fakt, że Gmina Szczurowa stanowi dogodny teren do zasiedlania przez bociany gdyż istnieją tu naturalne obszary sprzyjające ich osiedlaniu  postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole święto tych tak polskich ptaków.

W czasach, gdy dokonywane przez człowieka przekształcenia środowiska stanowią  najważniejszy czynnik zagrażający przyrodzie i mają zasięg globalny, od nas zależy, czy w przyszłości każdej wiosny bociany będą wracały do swoich gniazd. Czy dalej będzie do nas przemawiał fragment Pana Tadeusza:  

„Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny Sztandar wiosny” 
(Pan Tadeusz 24-25)

Na święto złożyły się:

  • Inscenizacja o życiu i obyczajach bocianów przygotowana przez      uczniów klasy czwartej w ramach realizowanej przez tą klasę edukacji ekologicznej.
  • Prezentacja prac plastycznych oraz prac literackich wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki sztuki mgr Teodozji Turaczy.
  • Założenie „Strony Bocianiej” na stronie internetowej naszej szkoły.
  • Przygotowanie gazetki ściennej i opracowanie materiałów do gazetki szkolnej i mediów lokalnych tj. "W Zakolu Raby i Wisły”, „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej”.
  • Przygotowani i przeprowadzenie prelekcji o bocianach oraz wydanie ulotek promujących naszą akcję.

Ufamy, że działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły przyniosą spodziewane efekty w postaci zwiększonej populacji bocianów i miłośników przyrody.  

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć!

2 czerwca 2004r. PSP Zaborów