2004-05-20

Zbywanie nieruchomości

Z dniem 20 maja 2004r. został ogłoszony przetarg na zbycie następujących nieruchomości:

  • Zespół Dworsko Parkowy w Górce,
  • Dwór w Zaborowie,
  • Nieruchomość na działce Nr 945 w Szczurowej.

Więcej informacji można uzyskać w dziale PRZETARGI

20 maja 2004r. Urząd Gminy w Szczurowej