2009-10-29
Aktualności / INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 9/2009 Wójta Gminy Szczurowa  z dnia 15 paĽdziernika 2009 roku  w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Podinspektor
ds. planowania przestrzennego  w Wydziale Inwestycji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczurowej 

Informuję,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione . stanowisko, wybrany został Pan Józef Chruściel  zamieszkały w Szczepanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Józef Chruściel spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym, wykazał się bardzo dobra znajomością zagadnień, dotyczących zadań na stanowisku oraz znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej.

U.G. Szczurowa, 29.10.2009r.