2004-05-14
Aktualności / Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej

13 maja 2004 r. w  Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbył się konkurs pod hasłem „Polska w Unii Europejskiej”  przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem imprezy było budzenie w młodym pokoleniu poczucia dumy narodowej, patriotyzmu, skłonienie do refleksji nad tym, jak wiele Polska wniosła ze sobą do Europy.

      Pierwsza część konkursu to prezentacje przygotowane przez uczniów. Była w nich mowa o  długiej polskiej historii,  bogatej kulturze, barwnych tradycjach, pięknie ojczystej ziemi i walorach turystycznych naszego kraju. Nie zabrakło piosnek, wierszy, muzyki ludowej. Komisja oceniała zawartość merytoryczną  i oryginalność prezentacji.

     W drugiej części uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy o Polsce -  literatury, gramatyki i ortografii, historii, muzyki, malarstwa, obyczajów, przysłów, filmu, sportu, przyrody i geografii, polityki. Pytania  zostały przygotowane w formie prezentacji komputerowej. Większość z nich nie sprawiła uczestnikom problemu.

    Najlepsza okazała się drużyna ze szkoły w Strzelcach Wielkich w składzie: Joanna Jaszczowska, Aleksandra RzeĽnik i Anna Krzysztofek. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczurowej – Anna Maj, Adrian Nawrot i Norbert Borowiec. Na trzeciej pozycji znaleĽli się reprezentanci Niedzielisk – Katarzyna Hachaj, Alina Pacławska i Krzysztof Bernady. Poza pierwszą trójką sklasyfikowane zostały zespoły z Uścia Solnego – Dominika Plebańczyk, Kamila Misiorowska, Wojciech Maj oraz z Woli Przemykowskiej- Andrzej Bieniek, Grzegorz Kaczmarczyk i Karolina Kamysz.

   Konkurs był okazją do wykazania się wiedzą o ojczystym kraju i dobrą zabawą dla wszystkich uczestników. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa Mariana Zalewskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć

14 maja 2004r. UG Szczurowa