2009-10-08
Aktualności / Boisko w Niedzieliskach z ORLIKA PLUS.

Boisko sportowe w Niedzieliskach do modernizacji

Jeszcze w tym roku powstanie w Niedzieliskach jedno z pierwszych w regionie boisk sportowych o nawierzchni naturalnej w ramach projektu „ORLIK PLUS” z pieniędzy otrzymanych dzięki staraniom władz gminy i pozytywnej decyzji Samorządu Województwa o przeznaczeniu środków na ten cel. Program modernizacji boisk ma na celu podniesienie standardu boisk sportowych drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN).

Boisko to zostanie poddane gruntownej modernizacji nawierzchni wraz z termomodernizacją szatni sportowej i remontem pomieszczeń. Zamontowane zostaną również ławki i wiaty stadionowe dla kibiców oraz wykonany parking dla samochodów.

Obiekt sportowy za 160 tys. złotych zostanie sfinansowany przez Województwo Małopolskie przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu Gminy Szczurowa.

08.10.2009 r., UG Szczurowa