2009-07-14
Aktualności / Boisko sportowe w Niedzieliskach z ORLIKA PLUS

Boisko sportowe w Niedzieliskach do modernizacji

Jako jedno z pierwszych w regionie boisk sportowych w ramach projektu „ORLIK PLUS” powstanie w Niedzieliskach z pieniędzy otrzymanych dzięki staraniom władz gminy i pozytywnej decyzji Samorządu Województwa o przeznaczeniu środków na ten cel.

Boisko to zostanie poddane gruntownej modernizacji nawierzchni wraz z termomodernizacją szatni sportowej. Zamontowane zostaną również ławki i wiaty stadionowe dla kibiców oraz wykonany parking dla samochodów. Wszystko zgodnie ze standardami Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców Niedzielisk i okolic. Realizację zadania przewidziana na rok bieżący.

Obiekt sportowy zostanie sfinansowany w połowie przez Województwo Małopolskie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, pozostałe 50 procent środków pochodzić będzie z budżetu Gminy.

14.07.2009 r., UG Szczurowa