2004-04-21
Aktualności / Kryta widownia sportowa w Rylowej

PROMESA OTRZYMANA

W dniu 8 kwietnia 2004r. Gmina Szczurowa otrzymała promesę na współfinansowanie inwestycji pt. „Kryta widownia sportowa w Rylowej”.

Projekt został zgłoszony do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość inwestycji wynosi ok. 120 000 zł, a gmina otrzyma w formie dotacji 50% wymienionej kwoty.

Realizacja inwestycji przewiduje wykonanie prac wykończeniowych krytej widowni sportowej w Rylowej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną. Korzyści społeczne jakie przyniesie zrealizowanie projektu będą polegać na nawiązaniu współpracy zespołów sportowych różnych gmin, powiatów i regionów, organizowaniu imprez kulturalnych i zawodów sportowych jak również zapewnieniu atrakcyjnego miejsca czynnego wypoczynku, rozrywki i integracji.

21 kwietnia 2004r. UG Szczurowa