2004-04-19

Zbywanie nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 7 kwietnia 2004r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • Zespół Dworsko Parkowy w Górce,
  • Dwór w Zaborowie,
  • Nieruchomość na działce Nr 945 w Szczurowej.

Po wyczerpaniu terminów określonych ustawą zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, o czym również powiadomimy na naszych stronach internetowych.

19 kwietnia 2004r. UG Szczurowa