2004-04-08
Aktualności / Wielka osobowość w lesie

 Bociany z Niedzielisk

Niedzieliska z gminy Szczurowa aspirują do zostania wsią bocianią  których w Polsce jest już kilka. Okazuje się, że miejsce to upodobał sobie nie tylko bocian biały, ale również bardzo rzadki w naszym kraju bocian czarny.

Niedzieliska to nieduża wieś położona przy dro­dze z Jadownik do Szczurowej, w odległości kilku km od Wisty i Uszwicy. Od lat przybywają tutaj gromadnie bociany, znajdując dla siebie korzystne warunki bytowania, dużą ilość żerowisk. Nie tak dawno na zlecenie Urzędu Gminy w Szczurowej powstał projekt uczynienia z Niedzielisk wsi bocianiej. Planowane są liczne atrakcje przyrodnicze związane z pobytem tych sym­patycznych ptaków.

  • Pomysł „wsi bocianiej" po­doba się mieszkańcom, bo Nie­dzieliska byłyby wtedy bardziej znane - mówi sołtys Bolesław Skóra. - Gdyby jeszcze wybudo­wali nową drogę, zyskalibyśmy na tym turystycznie, ludzie być może mieliby trochę zarobku na letnikach. My tu bardzo lu­bimy te ptaki, gdyby było ina­czej, mieszkańcy nie dokładaliby nowych gniazd. Zwykle co roku w Niedzieliskach zjawia się wiosną 7 bocianich par. W tym roku, na razie, przyleciało sześć. W przysiółku o nazwie Wygoda, w lesie, bytuje bardzo rzadki w Polsce bocian czarny. - To jest dosyć płochliwy ptak - twierdzi sołtys. - Z tego co mi wiadomo, w naszym woje­wództwie są tylko dwa gniazda bociana czarnego - nasze, tu­taj, i w Puszczy Niepołomickiej.

W Małopolsce najwięcej bo­cianów pojawia się w zakolu Wisły i Raby, w szczególności w okolicach Szczurowej, liczba gniazd szacowana jest tutaj na około 150.            

 

8 kwietnia 2004r. Dziennik Polski