2009-05-14

Nowe ogrzewanie w remizie

W budynku remizy OSP w Rylowej wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i wewnętrzna instalacja gazowa wraz z budową kotłowni gazowej na potrzeby grzewcze.

Inspektor nadzoru budowlanego dokonał odbioru inwestycji nie zgłaszając wykonawcy robót żadnych zastrzeżeń co do wykonania prac. Całość zadania kosztowała budżet gminy prawie 75 tys. złotych.

14.05.2009 r., UG Szczurowa