2004-04-06
Aktualności / Tradycja Wielkanocna

Wielki Tydzień
w tradycji ludowej

W dniu 06.04 2004 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedzieliskach odbył się II Konkurs Regionalny – tym razem pod hasłem  „Wielkanoc w obrzędowości ludowej – zwyczaje i tradycje naszych przodków”.

W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy, ich filie oraz gimnazja.  Przed prezentacją dorobku szkół w stylizowanej na wiejską chatę scenerii, (którą wspólnie z rodzicami przygotowali nauczyciele) gospodarze przedstawili część artystyczną na temat życia i zajęć rodziny wiejskiej w okresie Wielkiego Tygodnia.

Była więc opowieść babki o Niedzieli Palmowej, zatykanie palmy za święty obraz, zjadanie baziek na zdrowie, święcenie palmą domu, dzieci, zwierząt, wrzucanie poświęconych baziek z palmy do worka z ziarnem na siew robieni krzyżyków na pola. 

Odtworzono zwyczaj z Wielkiej Środy, kiedy to gospodarze rozpalali na obrzeżach wsi 7 ognisk, które miały chronić domostwa od pożarów przez cały rok, a w Wielki Czwartek „warzenie” zupy z 7 jarzyn i ziół oraz palenie Judasza. Zwrócono uwagę na to, że szczególnie pilnowano, by dzień Wielkiego Piątku był dniem postu i powagi (nie rozpalano w piecu i nic się nie gotowało)  bo wierzono, że „kto się w tym dniu zaśmieje, ten w każdy piątek, aż do następnej Wielkanocy będzie się smucił”. W tym dniu gospodarze sadzili młode drzewka, gospodynie robiły masło, bo zrobione w tym dniu było lekarstwem na rany dla ludzi i zwierząt, a zniesione przez kury jaja miały moc gaszenia ognia. 

W naszym przedstawieniu w Wielką Sobotę gospodyni z córkami piekła baby, pilnując, by gospodarz nie zaglądał do misy – bo mu posiwieją wąsy, i nie robił przeciągu – bo baby by nie wyrosły. Malowano też jajka i przygotowywano koszyczek, w którym musiało być 7 potraw. W Wielką Niedzielę nasza wiejska rodzina po przyjściu z rezurekcji, po której starała się wrócić jak najszybciej – „bo kto pierwszy wrócił do domu po rezurekcji, ten się szybciej i lepiej na polach obrobił”. Rodzina dzieliła się jajkiem składając sobie życzenia „żeby się darzyło, zdrowi wszyćcy byli, kury jajka niosły, a polu zboże rodziło  grube kłosia, Zmartwychwstały Jezus błogosławił ludziom, chudobie i polu! Aby w zdrowiu i pomyślności pozwolił Bóg doczekać następnej Wielkanocy!”. Rodzice w tym dniu mieli czas dla dzieci   bo ino się „żywiną” karmiło, dla której jadło było wcześniej przygotowane. Najwięcej śmiechu publiczności dostarczyła inscenizacja Wielkiego Lanego Poniedziałku.

Po części artystycznej nastąpił pokaz i prezentacja przywiezionych przez szkoły ozdób: stroików, wypieków, pisanek, palm, gaików, kurków. Każda szkoła w ciekawej formie artystycznej zaprezentowała swój dorobek plastyczny i artystyczny oraz prawdziwą kopalnię wiedzy z regionalizmu. Wszyscy, w tym również zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem  i podziwem oglądali  dorobek szkół z gminy Szczurowa.

Zapraszamy do galerii zdjęć

6 kwietnia 2004r. PSP Niedzieliska