2008-06-17
Aktualności / Dzień otwarty OSP Zaborów

   

Dnia 10 czerwca na boisku sportowym w Zaborowie odbyły się zawody sportowo pożarnicze szkół podstawowych w Zaborowie i Woli Przemykowskiej.

    Spotkanie to składało się z kilku części. W pierwszej z nich, juniorzy OSP Zaborów, którzy zajęli pierwsze miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, wykonali a przy tym pokazali ich młodszym kolegom i koleżankom jak poprawnie należy wykonać sztafetę oraz rozwinięcie bojowe na profesjonalnym sprzęcie CTIF. Następnie drużyny z klas I-III walczyły o jak najlepszy czas w sztafecie. Po wykonaniu tego zadania dzieci zostały przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego, Piotra Wiśniewskiego, druha OSP Zaborów. Następnie miały okazję poznać wyposażenie samochodu strażackiego i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat ofiarnej służby strażaków oraz zachowań  w sytuacjach zagrożenia klęskami. Kierowca OSP Zaborów, druh Wiesław Rębacz, chętnie wyjaśniał i demonstrował praktyczne zastosowanie różnych sprzętów będących na wyposażeniu wozu.

    Podczas gdy dzieci z klas młodszych uczestniczyły w warsztatach teoretyczno-praktycznych ich starsi koledzy i koleżanki zmagali się z trudnościami sztafety oraz toru do rozwinięcia bojowego.

Łączeni w zawodach wzięło udział 108 dzieci w tym 81 z Zaborowia i 27 z Woli Przemykowskiej. Każda drużyna składała się z 9 osób.

Oto zwycięscy poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

 

Młodsza grupa wiekowa PSP Zaborów:

I miejsce : Bach Kinga, Mika Marietta, Mika Artur, Policht Wojciech, Mika Mateusz, Kwaśniak Aurelia, Morońska Magdalena, Nawrocka Patrycja, Chwała Arkadiusz

II miejsce: Głowacz Wiktoria, Polak Paulina, Czuj Wojciech, Świątek Korneliusz, Wiecha Patryk, Wojnicki Oskar, Pawula Monika, Caban Patrycja, Mądrzyk Michał

III miejsce: Golonka Karolina, Mądrzyk Karolina, Musiał Jakub, Wolak Radosław, Kania Wojciech, Jarosz Aleksandra, Szot Patrycja, Chmioła Weronika, Łucarz Kamil

 http://picasaweb.google.pl/Bogusia1216/ZawodyPozarnicze2008

Starsza grupa wiekowa PSP Zaborów:

I miejsce: Pawula Kinga, Cira Grzegorz, Komorowicz Marcin, Mika Marcjan, Ciuruś Anita, Gofron Dariusz, Wojnicka Kinga, Janowski Konrad, Mika Szymon

II miejsce: Mika Bartosz, Burzawa Karolina, Mądrzyk Tomasz, Głowacz Rafał, Mądrzyk Mateusz, Mądrzyk Magdalena, Gąsior Gabriela, Musiał Jędrzej, Dziąćko Damian

III miejsce: Kucmierz Monika, Wiecha Wojciech, Tabor Tadeusz, Marek Arkadiusz, Cierniak Józef, Szydłowska Natalia , Wróblewska Alicja, WoĽniczka Darek, Wolak Paweł

 

 

Starsza grupa wiekowa PSP Wola Przemykowska:

I miejsce: Adam Stachowicz, Krzysztof Przybysławski, Sebastian Kosieniak, Sylwester Mieczykowski, Marta Drabant, Paweł Polak, Paweł Stańczyk, Mateusz Dzik, Justyna Dymon,

II miejsce: Paulina Łucarz, Magdalena Rębacz, Anna Prus, Daniel Zagrodnik, Marcelina Urban, Dawid Nowak, Eliasz Małek, Mateusz Mężczyzna, Katarzyna Papież

III miejsce: Patryk Łucarz, Sylwester Pawlik, Anna Gajos, Anna GwóĽdĽ, Karolina Małek, Tomasz Klich, Patrycja Maj, Dawid Rogóż, Anita Kostrzewa

 

 

    Celem tego spotkania ze strażakami było uświadomienie uczniom jaką rolę pełnią strażacy ochotnicy w naszym środowisku lokalnym, jakie czyhają na nich zagrożenia ale również jaka satysfakcja wynika z niesienia pomocy innym. Mamy nadzieję, że poprzez wspólną zabawę jak również naukę zachęciliśmy wiele dzieci do tego aby czynnie włączali się w działalność swoich straży wiejskich i zasilali szeregi „topniejącej” liczby druhów.

 

 

    Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe gdyby nie współpraca i wielka pomoc ze strony druhów OSP Zaborów działających pod przewodnictwem naczelnika Marka Łucarza, który wraz z drużyna juniorów przygotował tor przeszkód jak również czuwał nad przebiegiem i bezpieczeństwem przebiegu konkurencji.

Wszystkie startujące dzieci otrzymały nagrody, natomiast zdobywcom punktowanych miejsc wręczono również medale. Zakup tych nagród był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szczurowa jak również Sołectwu wsi Zaborów.

 

    Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów były nauczycielki PSP Zaborów, p. Dominika Łucarz oraz p.Beata Komorowicz.

17.06.2008r PSP Zaborów