2008-06-10
Aktualności / Nowa sala gimnastyczna w Zaborowie

Budynek Szkoły Podstawowej w Zaborowie zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Projekt budowlany sali zlecony przez gminę jest już gotowy. Projektowana sala gimnastyczna zlokalizowana będzie prostopadle do istniejącej sali gimnastycznej i będzie z nią połączona parterową przewiązką mieszcząca pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia nauczyciela wf.

Projektowana sala gimnastyczna posiada plac do gry o wymiarach 12 x 24 m oraz miejsce na widownię. W budynku zaplecza zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze, tj. magazyn sprzętów sportowych, pomieszczenie instruktorów sportowych wraz z umywalnią i toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Budynek parterowy zaplecza przylegać będzie bezpośrednio do istniejącej sali gimnastycznej i będzie z nią połączony korytarzem tak, że obydwa budynki łącznie tworzyć będą jedną pod względem funkcjonalnym całość.

Szkoła w Zaborowie posiada już jedną salę gimnastyczną, ale ma ona powierzchnię niepełna 130 m2 i obsługuje zarówno Publiczną Szkołę Podstawową jak i Gimnazjum, dlatego zachodzi konieczność zrealizowania inwestycji.

10.06.2008 r., UG Szczurowa