2008-05-15
Aktualności / PSP Zaborów – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej

VII Gminny Konkurs
Promocji Zdrowego Trybu Życia

W dniu 14 maja 2008 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się VII Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Kultura rozwija – nałóg zabija”.

W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczurowa, 2 Gimnazja oraz młodzież z Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.

Uczestnicy prezentowali plakat, piosenkę, i scenkę na temat profilaktyki uzależnień oraz wpływu środowiska na młodego człowieka. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli.

Jury w składzie: przew. Teodozja Turaczy, Ewelina Porwisz-Zdebska, Czesława Ciećla, Anna Bartyzel, Katarzyna Piasecka-Grysiewicz, Beata Rosa postanowiło w kategorii Szkół Podstawowych przyznać:

  • I miejsce: Szkoła Podstawowa w Zaborowie
  • II miejsce: Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym
  • III miejsce: Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Wyróżnienia:

  • Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej
  • Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
  • Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe:

  • I miejsce: Publiczne Gimnazjum w Zaborowie
  • II miejsce: Publiczne Gimnazjum w Szczurowej
  • III miejsce: Ośrodek Szkolno – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych

Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej, którą reprezentuje Wójt Gminy w Szczurowej Marian Zalewski i Halina Łoboda – pracownik UG w Szczurowej oraz pomysłom nauczycielek Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Bogumiły Rzepka, Bogumiły Szydłowskiej i Teodozji Turaczy.

15 maja 2008r. tekst i zdjecia PSP Zaborów