2007-12-01
Aktualności / Centrum w Uściu Solnym

W Uściu Solnym rozpoczęto prace remontowe przy odnowie centrum miejscowości. Prace obejmować będą utwardzenie i przebudowę układu komunikacji pieszej znajdującej się w obrębie rynku, który niewątpliwie jest centralną częścią miejscowości. Stare alejki wyłożone płytkami betonowymi zostaną zastąpione nową nawierzchnią z kostki brukowej.

Obecnie wykonywany jest demontaż starych, zniszczonych płyt chodnikowych, korytowanie pod plac budowy i przygotowanie podbudowy na wykonanie nowego placu.

Pieniądze na zagospodarowanie centrum Uścia Solnego otrzymała gmina w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w formie dofinansowania inwestycji.

30.11.2007 r., UG Szczurowa