2007-11-02
Aktualności / Dołęga – droga po remoncie
Po remoncie oddana została do użytku rolnikom z Dołęgi droga dojazdowa do gruntów rolnych, na której modernizację udało się pozyskać gminie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prace remontowe dotyczyły wzmocnienia podbudowy i wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego.

02.11.2007 r., UG Szczurowa