2007-10-30

Chodnik w Zaborowie

Trwają prace remontowe chodnika w centrum Zaborowa przy drodze powiatowej nr 132 Górka – Zaborów w kierunku Kwikowa. Na remontowanym odcinku wykonywany jest demontaż starych, zniszczonych betonowych płyt chodnikowych i krawężników, w miejsce których układane są nowe wibroprasowane krawężniki i nawierzchnie z kostki brukowej.

Inwestycja możliwa jest dzięki inicjatywie samorządowej Starostwa Powiatowego oraz Gminy Szczurowa, które na ten cel przeznaczyły po 50 procent środków z budżetu.

30 paĽdziernika 2007r. UG Szczurowa