2007-10-26

Kolejna droga w Rząchowej

Kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych została zmodernizowana w Rząchowej. Remont polegał na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego.

26 paĽdziernika 2007r. UG Szczurowa