2007-10-02

Odbiór świetlicy w Rząchowej

Bez zastrzeżeń odebrał inspektor nadzoru budowlanego obiekt nowej świetlicy wiejskiej w Rząchowej.

W nowym, parterowym budynku świetlicy o wymiarach 15 x 6 m znajduje się zaplecze kuchenne, świetlica i sanitariaty. Obecny stan surowy zamknięty budynku po finalnym zakończeniu prac zostanie docelowo przeznaczony na potrzeby tutejszych mieszkańców, w którym odbywać się będą zebrania wiejskie, funkcjonować będzie świetlica i biuro sołtysa.

Budynek świetlicy znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 768 Brzesko-Jędrzejów w bezpośrednim sąsiedztwie starego budynku świetlicy przeznaczonego do rozbiórki.

02 paĽdziernika 2007 r., UG Szczurowa