2007-09-21

Inwestycja zakończona

Zakończono remont budynku mienia komunalnego w Rylowej polegający na  termomodernizacji budynku,  rozbudowie zaplecza sanitarnego i modernizacji kuchni.

Ponadto obok budynku wykonano parking oraz ogrodzenie wokół budynku.

Prace modernizacyjne zostały przeprowadzone  również dzięki dużemu zaangażowaniu samych mieszkańców. Zrealizowana inwestycja poprawi funkcjonowanie obiektu  oraz wpłynie na poprawę wizerunku sołectwa.

Inwestycja realizowana była  przy udziale środków z Sektorowego  Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i budżetu gminy.

21 września 2007r. UG Szczurowa