2007-08-21

Prace w Rylowej zmierzają ku końcowi

Prace przy rozbudowie zaplecza sanitarnego oraz remoncie zaplecza kuchennego w budynku mienia komunalnego w Rylowej dobiegają końca.

Prowadzone roboty budowlane mają na celu dostosowanie budynku do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W ramach projektu wykonywany jest również parking obok budynku wraz z ogrodzeniem, a to za sprawą wsparcia finansowego jakie uzyskała gmina z Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

21 sierpnia 2007 r., UG Szczurowa