2007-07-23

Prace na półmetku

W Rylowej prowadzone są prace remontowe w budynku mienia komunalnego. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją rozbudowywane jest zaplecze sanitarne oraz kuchenne, które zostanie doprowadzone do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie wokół budynku oraz miejsca parkingowe. Prace prowadzone są przy udziale Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz budżetu gminy.

23.07.2007 r., UG Szczurowa