2007-07-17
Aktualności / Zebranie wiejskie - Uście Solne - wybór sołtysa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  §  3 ust. 4  Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą RG Szczurowa z dnia  26 lutego 2004 roku oraz  Zarządzenia nr  42/2007 z dnia 10.07.2007 roku r. -  Wójt Gminy Szczurowa uprzejmie zawiadamia, że w dniu

22 lipca 2007 roku /tj. niedziela/
o godz. 12.00
w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym

odbędzie się
ZEBRANIE  WIEJSKIE

PORZĄDEK   ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa w sprawie zasad wyboru Sołtysa.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
  5. Wybór Sołtysa.
  6. Wolne wnioski – dyskusja.

W przypadku braku wymaganego quorum 1/5 uprawnionych  mieszkańców sołectwa ustala się 2-gi termin zebrania   w tym samym dniu o 15 minut póĽniej od wyznaczonego terminu.

17 lipca 2007 r., UG Szczurowa