2003-10-17
Aktualności / BEZPIECZNY WAŁ. Szczurowa

Gmina Szczurowa podobnie jak w roku ubiegłym przystąpiła w czerwcu do realizacji programu „BEZPIECZNY WAŁ”, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Zarządem Województwa Małopolskiego. _x000D_ _x000D_ Program ten jest opracowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego i ma na celu złagodzenie społecznych skutków bezrobocia oraz poprawę stanu wałów w obrębie województwa. _x000D_ _x000D_ W ramach programu gmina zatrudniła od czerwca do końca paĽdziernika br. 30 osób o relatywnie niskich kwalifikacjach zawodowych i długotrwale bezrobotnych. Bezrobotni pracują przy konserwacji wałów największych cieków wodnych na terenie gminy tj. Wisły, Raby, Uszwicy, Uszewki i Gróbki. _x000D_ _x000D_ Prace polegają na ręcznym wykaszaniu i wygrabianiu wałów oraz wycinaniu samosiejek._x000D_ Koszty zatrudnienia pracowników pokrywa Urząd Pracy, natomiast koszty rzeczowe pokrywa w 50% gmina Szczurowa i w 50% Urząd Marszałkowski._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_

UG Szczurowa, 2003-10-16