2007-06-06
Aktualności / PG Zaborów

Jak unikać agresji?

W Publicznym Gimnazjum w Zaborowie 4 czerwca 2007 r. odbył się finał projektu edukacyjno – wychowawczego pt. „Jak unikać agresji? Zapobieganie patologiom”.

Koordynatorami projektu były Grażyna Antosz, Urszula Stańczyk, Regina Łoboda, J. Ozorka – Krawczyk. Spotkanie było podsumowaniem półrocznej pracy uczniów i wychowawców poszczególnych klas. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznym i literackim, wykonując prace na wybrany przez siebie temat, spośród: „Na pustyni uczuć”, „Są takie dni, kiedy w duszy pada deszcz”, „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, „Agresji – stop”, „Tolerancja to nie obojętność na patologie”, „Ludzka głowa – nie z porcelany”.

Ważnym punktem finału był program: „Decyzja należy do ciebie”, w którym wszyscy zgromadzeni musieli podejmować trudne decyzje i uzasadniać swoje wybory.

Podsumowaniem spotkania było sformułowanie argumentów przemawiających za właściwym zachowaniem się w sytuacjach, w których młody człowiek spotyka się z agresją. Na zakończenie uczniowie sformułowali główne zasady, jakimi powinien kierować się człowiek asertywny.

6 czerwca 2007r. PG Zaborów