2007-05-09
Aktualności / Dołęga – OSP

Msza święta odpustowa
ku czci św. Floriana

W ostatnia niedzielę tj. 6 maja mieszkańcy wsi Dołęga  oraz druhny i druhowie strażacy z parafii Zaborów reprezentujący OSP Dołęga, OSP Zaborów, OSP Pojawie i OSP Kwików uczestniczyli we Mszy świętej Odpustowej ku czci św. Floriana

Sylwetkę Świętego przybliżył w swojej homilii ksiądz proboszcz Czesław Haus. Przypomniał, iż Św. Florian to patron ludzi, którzy w trosce o życie bliĽniego, ludzkie mienie i środowisko, walczą z kataklizmem, żywiołem, zagrożeniem i nieszczęściem. Ksiądz zachęcał wszystkich, a w szczególności strażaków aby naśladowali człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach, będącego wiernym wyznawanej wierze, wzorze męstwa, odwagi i ofiarności.

Warto aby to spojrzenie na św. Floriana patrona strażaków posłużyło duchowemu rozwojowi, a sam Święty uczył wprowadzać w życie i służbę innym te wartości, które przez 1700 lat niesie ze sobą.

9 maja 2007r. UG Szczurowa