2007-02-05
Aktualności / PSP Uście Solne

Kochamy Was całym sercem

Takimi słowami w dniu 1 lutego 2007r. dzieci i młodzież szkolna powitały babcie i dziadków, którzy licznie zebrani uczestniczyli w swoim corocznym święcie.

Wiersze i piosenki przepełnione były miłością i wdzięcznością za trud wychowawczy, poświęcony czas i codzienną opiekę. Spotkaniu przy ciastkach i kawie towarzyszyli zaproszeni goście w osobach: Pan Marian Zalewski wójt Gminy Szczurowa, Pan Marek Antosz radny powiatowy oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczurowej, Pan Kazimierz Różycki radny Uścia Solnego oraz Pani Grażyna Gadowska sołtys naszej miejscowości.

Święto Babci i Dziadka zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym przy współudziale Publicznej Biblioteki. Oprawę słowno-muzyczną opracowała i przygotowała Pani Marta Skrzyńska wraz z dziećmi klas I-III.

5 luty 2007r. PSP Uście Solne